Zawisza Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz

Aqua+
Kubrak Nieruchomości
Delikatesy Tora
Rentap

RODO

RODO - Informacja

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE "ZAWISZA" z siedzibą w Bydgoszczy (85-684) przy ul. Skromnej 8, KRS: 0000154726.

Dane do kontaktu - e-mail:biuro@zawisza.bydgoszcz.eu.

Państwa dane osobowe przetwarzam yw następujących celach:

-        realizacja uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-        realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-        realizacja obowiązków Stowarzyszenia, jako członka Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
z siedzibą w Bydgoszczy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

-        prowadzenie działań promocyjnych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-        prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-        archiwizowanie dokumentacji, a mianowicie umów i dokumentów rozliczeniowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-        obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej Stowarzyszenia, za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez profil na www.facebook.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, uzyskania statusu zawodnika Stowarzyszenia, zawarcia umów i rozliczenia przez Stowarzyszenie prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, a także podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań statutowych
i którym powierzymy Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in.: Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, którego członkiem jest Stowarzyszenie, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi z zakresu informatyki).

Państwa danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

-        10 lat od ustania członkostwa lub statusu zawodnika Stowarzyszenia;

-        6 lat w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu dokonywania rozliczeń księgowych;

-        do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy - w przypadku danych wynikających
z umów zawartych ze Stowarzyszeniem;

-        w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania;

-        w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora
- do czasu wniesienia sprzeciwu;

-        dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego -przez okres 1 roku lat, celem zachowania zasady rozliczalności.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie
z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Klub100
Tabela

Seniorzy Rozgrywki IV liga

P.ZespółM.Pkt.Bram.
1ZAWISZA133244-16
2Włocłavia133149-9
3Lider122944-12
4Sportis132631-13
5Kujawianka142530-22
6Chemik122122-15
7Pogoń Mogilno122024-21
8Wda Świecie131828-30
9Sparta131819-20
10BKS Bydgoszcz111721-18
11Lech Rypin111617-25
12Unia Gniewkowo121421-34
13Cuiavia131416-32
14Chełminianka131319-29
15Legia Chełmża121113-23
16Kujawiak Kowal121014-20
17Start Pruszcz11813-23
18Orlęta11711-32
19KS Brzoza13315-57
Partner techniczny
Herb Województwa